Vannbehandling i svømmebassenger   er " komplisert kjemi".
Vi utfører kontroll av  bassengvann på anlegg somf.eks. har høyt kjemikalieforbruk. Skjema er laget for innhentig av data.
 
For å kunne innregulere vannkvalitet  må man kjenne til enten råvannskvaliteten og/eller  vannet som er kjemikaliebehandlet. Mye kjemikalier kan spares på å innregulere vannkjemien korrekt. Skjema som trengs for å finne ut om vannballansen er OK finner du her.