Ordningen med obligtorisk uavhengig kontroll av våtrom har vært  gjeldende fra 1.januar  2013. Direktoratt for byggekvalitet ( DIBK)  har i en veileder gitt retningslinjer for  hvordan kontroll skal utføres.
På en rekke punkter er næringen usikker på hvordan kontroll skal utføres i praksis. RIF har kommet med en del innspill  til DIBK fra sitt ståsted. www.vvsforum.no/artikkel/7422/mange-nye-forslag-til-uavhengig-kontroll.html