Direktoratet for Byggkvalitet   har nå kommet med retningslinjer for gjennomføring av uavhengig kontroll . Les mer

Det har vært usikkerhet om hvordan denne kontrollordningen skal gjennomføres. Vi har samlet noen spørsmål og svar.