Faktablader

Foreningens fagartikler publiserer artikler og fagstoff av ulik karakter. Artiklene tar utgangspunkt i de mest typiske problemområdene og legger vekt på å formidle kunnskap og systematisere erfaringer.

Artiklene på denne siden er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og kan derfor ikke uten videre benyttes av andre i kommersiell sammenheng eller mangfoldiggjøres uten tillatelse fra rettighetshaveren.

Vi søker å formidle kunnskap etter vårt beste skjønn, oppdelt etter ulike temaer.

Alle fagartiklene er gjennomgått og eventuellle revisjoner er utført høsten 2016.

Likevel kan vi ikke garantere at det ikke finnes fagstoff som ikke er ajourført med ny viten eller som det kan være ulike faglige synspunkter på.

Slik er NS 3420; versjon 2012 del 2 av 2

NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide beskrivelser for prisførespørsler, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. Det er nå gjennomført betydelig revisjonsarbeider i mur- og flisdelen. Vi vil i to artikler her beskrive noen av de endringer og presiseringer som er gjort i 2012- versjonen. Byggkeramikkforeningen informerer at nr. 7 tar for seg flisarbeider generelt, Denne artikkelen tar for seg sammensatte fliskonstruksjoner.

Les mer: Slik er NS 3420; versjon 2012 del 2 av 2

Slik er NS 3420, 2012 - utgaven

NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide beskrivelser for prisforespørsler, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. Det er nå gjennomført betydelig revisjonsarbeider i mur- og flisdelen. Vi vil i to artikler her beskrive noen av de endringer og presiseringer som er gjort i 2012- versjonen. Denne artikkelen tar for seg flisarbeider generelt, nr. 8 vil ta for seg sammensatte fliskonstruksjoner.

Les mer: Slik er NS 3420, 2012 - utgaven

Det er limet det kommer an på - del 2

Det er viktig å velge lim og utføre arbeidet ut fra de påkjenningene konstruksjonen utsettes for. Foruten standardlimen tilbyr nå leverandørene lim til spesielle formål og bruksområder. Flis¬-størrelser har økt, fra relativt små keramiske fliser til stadig større formater. Mer bruk av fliser utendørs krever også frostbestandige limtyper for nordisk klima samt full limdekning bak flisene.

Les mer: Det er limet det kommer an på - del 2

Det er limet det kommer an på

Det er viktig å velge lim ut fra de påkjenningene konstruksjonen utsettes for. Stadig kortere byggetider har ført til ut¬vikl¬ing av lim og festemasser tilpasset rask framdrift og evne til å oppta beve¬gelser. Flis¬-størrelser har økt, fra relativt små keramiske fliser til stadig større formater.

Les mer: Det er limet det kommer an på

Verktøy for flisarbeider

Del 3: Sliping, fuging og rengjøring

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater. 

I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som kan benyttes for å utføre godt flishåndverk.
Del 3 omhandler sliping, fuging, rengjøring.

Les mer: Verktøy for flisarbeider

Verktøy for flisarbeider

Del 2: Blande- og mikseutstyr

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater. I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som kan benyttes for å utføre godt flishåndverk.

Les mer: Verktøy for flisarbeider

Verktøy for flisarbeider

Del 1: Saging, kapping og boring

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater.
I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som benyttes for å utføre godt flishåndverk.

Les mer: Verktøy for flisarbeider

Fargeforskjeller på flisfuger

Hva skyldes fargeavvik og hva kan gjøres med det
Tidvis kommer opp diskusjoner hvorvidt en byggherre kan reklamere på at der er fargeavvik på fuger. Fargeavvik kan ha ulike årsaker. Vi vil via typiske forespørsler illustrere noen problemstillinger og forklare årsak og hva kan gjøres for å unngå dette.

Les mer: Fargeforskjeller på flisfuger

Informasjon

Her finner du de nyeste artiklene vi legger ut.

Er du på utkikk etter eldre artikler, kan du finne i menyen nedenfor