Vedlikehold og renhold

legge fliser pa fliser pa golvArtikkelen beskriver hva kan gjøres hvis man velger å beholde opprinnelige fliskledning og legger nytt lag på et våtromsgolv
BKF Info No 7/2008

Vi får en rekke spørsmål om det er mulig å legge nye fliser på opprinnelige fliser. På tørre golv er dette en uproblematisk framgangsmåte forutsatt underlaget er stabilt. I våtrom kan det også benyttes. Der er det noen betingelser som må være til stede for at løsningen skal fungere. Denne artikkelen tar for seg forutsetninger for å legge fliser på fliser på golv i våtrom

Filstørrelse:
313.09 kB
BKF Info No :
7/2008
Siste revisjon:
01. juli 2008

legge fliser pa fliser pa veggerArtikkelen tar for seg hvilke muligheter som finnes for å legge nye fliser oppå eksisterende på våtromsvegger
BKF Info No 6/2008

Vi får en rekke spørsmål om det er mulig å legge nye fliser på opprinnelige fliser. På flater uten vannpåkjenning er dette en uproblematisk framgangsmåte. I våtrom kan det også benyttes, men man skal være klar over risikoene med metoden. Det er noen betingelser som må være til stede for at løsningen skal fungere.
Denne artikkelen tar for seg forutsetninger å legge fliser på fliser på vegger i våtrom.

Filstørrelse:
318.06 kB
BKF Info No :
6/2008
Siste revisjon:
01. juni 2008

vatromsvedlikeholdSilikonfuger må jevnlig rengjøres!
BKF Info No 3/2005

Elastiske silikonfuger er hyppig anvendt i våtrom , kjøkken o.l. i overganger mellom golv, vegg, ved rørgjennomføringer og andre steder hvor det oppstår bevegelser eller man skal ha tetting.
Mange har registret at silikonfugene lett blir sorte- eller brunprikkete og dette er vanskelig å fjerne. Vi skal her orientere litt om årsak og hvorfor slike fuger må jevnlig rengjøres.

Filstørrelse:
105.42 kB
BKF Info No :
3/2005
Siste revisjon:
01. mars 2005

vatromsvedlikeholdÅrsak og virkemidler
BKF Info No 3/2003

Elastiske silikonfuger er hyppig anvendt i våtrom , kjøkken o.l. i overganger mellom golv, vegg, ved rørgjennomføringer og andre steder hvor det oppstår bevegelser eller man skal ha tetting.
Mange har registret at silikonfugene lett blir sorte eller brunprikkete og dette er vanskelig å fjerne. Vi skal her orientere litt om årsak og hva skal til for å unngå dette.

Filstørrelse:
146.55 kB
BKF Info No :
3/2003
Siste revisjon:
01. mars 2003

lavtbyggende varmegolvTemperaturnivå og sikkerhetsrisiko
BKF Info No 2/2002

Det finnes flere typer golvvarmesystemer med liten byggehøyde. Systemer med lav byggehøyde, enkel leggeteknikk, rask temperaturjustering har klare fordeler spesielt for anvendelse ved utbedring og fornyelse av eksisterende golv. Hvor tynne kan slike varmegolv gjøres og er det noe brannrisiko eller risiko for skadelig overoppvarming hvis det brukes for høy effekt på kabler?
Her presenteres noen vurderinger og testresultater for montering av varmeelement på brennbart underlag.

Filstørrelse:
62.97 kB
BKF Info No :
2/2002
Siste revisjon:
01. februar 2002

keramiske fliser pa trebjelkelagUttesting av lyddempende effekt
Bkf Info No 1/2002

Hva skjer med lydforholdene når man skifter ut ett teppe- eller vinylgolv med keramiske fliser ? Vil irriterende trinnlyder høres og bli forsterket i underliggende rom ?
Dette forsøket gir noe av svarene der vi har testet før- og ettersituasjonen på et trebjelkegolv.

Filstørrelse:
45.95 kB
BKF Info No :
1/2002
Siste revisjon:
01. januar 2002

Metodebeskrivelse
BKF Info No 4/2000

Selv om keramiske fliser er sterke og slagfaste kan det forekomme at en flis blir knust eller av andre årsaker må skiftes ut. I våtrom må dette gjøres på en slik måte at membranen under forblir ubeskadiget eller lar seg reparere.

Spesielt på svake underlag som gips og andre platematerialer er det vanskelig å fjerne flisen uten at underlaget ødelegges.

Her beskrives en metode for utskifting av flis for å oppnå reparasjon av underliggende påstrykningsmembran. Den setter krav til nøyaktig utførelse og vil fungere i områder som ikke har høy vannpåkjenning. Ved utskifting av store felter i soner med mye vannsøl er metoden usikker. Arbeidsprosedyren er tidskrevende og vil også være dyr hvis større partier skal utskiftes. Da bør det benyttes andre metoder, f.eks. hel utskifting av partier eller det legges nytt flislag oppå det eksisterende.

Reparasjonsmetoden er illustrert med en bildeserie som viser framgangsmåten stegvis.

Revidert 2004
Filstørrelse:
1.01 MB
BKF Info No :
4/2000
Siste revisjon:
01. april 2000

BKF Info No 2/1999

Hvis det forekommer et hvitt belegg, enten på flisens overflate eller via fugene kan dette være en kalkutfelling fra stoffer i betong, mørtel eller sparkelmasse. Dette lar seg normalt fjerne med sure rengjøringsmidler.
Men det kan også være andre stoffer som kommer fra betongen. Disse ser ut som kvae eller gel som kommer gjennom flis eller fuge, størkner og er svært vanskelig å fjerne. Skrapes de bort, dukker det ofte opp igjen. Stoffene kan være forårsaket av alkali-silikareaksjoner.
Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås.

Filstørrelse:
283.66 kB
BKF Info No :
2/1999
Siste revisjon:
01. februar 1999

Sopp- og muggansamling på overflater i våtrom
BKF Info No 1/1996

I forbindelse med bygging av sanitær- og baderom i sykehus har det vært reist spørsmål om fliskledninger bidrar til bakteriegroing og infeksjonsspredning.
For å besvare dette er det undersøkt hvilke hygienekrav som stilles og hvorvidt fliskledte vegger er et velegnet produkt under slike bruksforhold.

Filstørrelse:
48.71 kB
BKF Info No :
1/1996
Siste revisjon:
01. januar 1996
 
 

Motta NBKF Nyhetsbrev

NBKF sender ut flere ganger per år fagartikler og teknisk informasjon.

Her får du registrere deg for å få tilsendt nyhetsbrevet med teknisk informasjon