Faktablader

Foreningens fagartikler publiserer artikler og fagstoff av ulik karakter. Artiklene tar utgangspunkt i de mest typiske problemområdene og legger vekt på å formidle kunnskap og systematisere erfaringer.

Artiklene på denne siden er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og kan derfor ikke uten videre benyttes av andre i kommersiell sammenheng eller mangfoldiggjøres uten tillatelse fra rettighetshaveren.

Vi søker å formidle kunnskap etter vårt beste skjønn, oppdelt etter ulike temaer.

Alle fagartiklene er gjennomgått og eventuellle revisjoner er utført høsten 2016.

Likevel kan vi ikke garantere at det ikke finnes fagstoff som ikke er ajourført med ny viten eller som det kan være ulike faglige synspunkter på.

Storformatfliser for golvkonstruksjoner

Metoder for produksjon av keramiske fliser har utviklet seg betydelig de siste ti årene. For mindre enn ti år siden ble dimensjoner større enn 400 x 400 mm ansett som storformat fliser. I dag produseres formater med en bredde på mer enn 1,5 meter i forskjellige tykkelser og lengder over 3 meter. Både norske håndverkere, arkitekter og materialleverandører etterlyser mer informasjon og søker erfaring med å planlegge og utføre slike flisarbeider Denne artikkelen beskriver og viser eksempler fra gulv utført av Mega Tile Solution (MTS) i Tyskland. MTS er en av de mest erfarne entreprenørene som arbeider med store fliser i Tyskland.

Les mer: Storformatfliser for golvkonstruksjoner

Rengjøring av flislagte golv

Keramiske fliser er enkle å holde rene. Det er allikevel viktig at det ved planlegging og valg av materialer tas sikte på å oppnå effektivt og enkelt renhold med så lave kostnader som mulig. I to artikler skal vi omhandle temaet, den første tar for seg daglig rengjøring og periodisk vedlikehold.

Les mer: Rengjøring av flislagte golv

Storformatfliser, byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilpasning

Produksjonsteknikken for keramiske fliser har utviklet seg mye de siste 10 årene. For under 10 år siden var fliser med sider over 400 x 400 mm regnet som storformatfliser. Nå produseres formater på over 1,5m bredde i forskjellige lengder og i ulike tykkelser. I tre faktablader beskrives bruken av slike formater både fra materialteknisk og leggeteknisk ståsted. Dette faktabladet omhandler byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilpasning.

Les mer: Storformatfliser, byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilpasning

Storformatfliser - hvor store kan flisene bli?

Produksjonsteknikken for keramiske fliser har utviklet seg mye de siste ti årene. For under 10 år siden var dimensjoner over 400 x 400 mm regnet som storformatfliser. Nå produseres formater på over 1,5 meter bredde i forskjellige lengder og i ulike tykkelser. I tre artikler skal vi belyse bruken av slike fliser både fra materialteknisk og leggeteknisk ståsted. Dette første faktabladet omhandler produksjon, egenskaper og bruksområder. Den neste faktabladet omhandler utstyr for håndtering og tilpasning og festing. Den siste artikkelen vil vise eksempler på utførte prosjekter.

Les mer: Storformatfliser - hvor store kan flisene bli?

Frittliggende fliser utendørs

Mange ønsker seg flislagte utearealer på terrasser eller balkonger. Det finnes systemer med frittliggende fliser montert på knaster. Faktabladet omhandler vindlastsikring, noe som kan være nødvendig i spesielt værharde strøk

Les mer: Frittliggende fliser utendørs

Fargeendringer på fliser i dusjsoner

Keramiske fliser er et materiale som er meget fargestabilt, som verken påvirkes av sollys eller endrer farge ved aldring. Men av og til kan det forkomme at fliser, spesielt nederst i dusjsonen i badet får en annen farge enn opprinnelig. I artikkelen beskriver vi hvordan dette oppstår

Les mer: Fargeendringer på fliser i dusjsoner

Gulning av silikonfuger

Av og til kan det oppstå gulning av elastiske fuger av silikon. Brukerne spør naturlig nok hva er årsaken og hva kan man gjøre med det. Faktabladet utdyper hvilke forhold som kan forårsake gulning samt mulige tiltak for å redusere risikoen.

Les mer: Gulning av silikonfuger

Boka "Alt om flislegging" i revidert opplag

 

Boka Alt om flislegging er et samarbeide mellom Norsk Byggkeramikkforening (NBKF) og SINTEF og kom ut første gang i 2011. På sju år har det skjedd en del endringer som gjør at boka nå er revidert og supplert på en del nødvendig områder. Vi presenterer her noen av endringene.

Les mer: Boka "Alt om flislegging" i revidert opplag

Keramiske fliser og miljø - del 2

Krav til miljøbevissthet ved materialvalg er økende, også kravet til miljødokumentasjon. En fliskledning består av en rekke delprodukter som hver for seg har ulike påvirkninger i miljøsammenheng. Gjennom flere faktablader vil vi belyse hvordan fliskledte flater framstår i et miljøperspektiv. Dette bladet beskriver livssyklusanalyse utført for et flislagt våtrom.

Les mer: Keramiske fliser og miljø - del 2

Informasjon

Her finner du de nyeste artiklene vi legger ut.

Er du på utkikk etter eldre artikler, kan du finne i menyen nedenfor