Storformatfliser, fall og toleranserGeir svart hvitt 002Geir Sørensen, Aktiv Consult

Fall-og toleranseforhold i kombinasjon med storformatfliser på våtromsgulv, har skapt en del forvirring om hva egentlig regelverket sier og hvordan skal man lage gode løsninger.

Geir Sørensen, Aktiv Consult AS holdt et  innlegg hvor har tok for seg både regelverket i NS 3420 og TEK 17. Han vist hvordan bladene i BVN  og faktablad fra  NBKF gir praktiske  våtromsløsninger som innfrir regelverket og toleransekravene.

Foredraget finner du her.

 

 

 

 

IMG 0339 3Viggo Moen, MapeiProduktdokumentasjon – hva er det og hvordan gjøre hverdagen enklere for håndverkerne

Viggo Moen fra Mapei delte sine erfaringer om hvordan de som en stor materialprodusent er nødt til å ha gjennomarbeidete systemer for alle produktinformasjon, herunder også Tekniske godkjenninger og ETA- dokumenter. 

Foredraget finner du her.

 

 

 

 

IMG 0339 3Arne Hansen, Vinger takstAvhendingsloven, foredrag av Arne Hansen

Arne Hansen, Vinger takst, stiller kritiske spørsmål både ved den nye avhendingsloven samt anvendelse av NS3600 for dokumentasjon av tilstand ved eierskifte. Les mer her om hans erfaring med regelverket.

Foredraget finner du her.