Geir svart hvitt 002Geir Sørensen, Aktiv Consult AS holdt et innlegg hvor har tok for seg både regelverket i NS 3420 og  TEK 17. Han vist hvordan bladene i BVN  og faktablad fra  NBKF gir praktiske  våtromsløsninger som innfrir regelverket og toleransekravene.

 

Foredraget finner du her.