NBKF gjennomførte 8. mars et digitalt seminar hvor deltakere fra hele Norden kunne får følge med og bli oppdatert hva skjer på flisfronten. Innleggene fra Sverige, Finland, Danmark og vertslandet Norge viste at man jobber mye med de sammen løsningene og problemstillingene. Her finner du alle foredragene til nedlasting

Plattsättarens utmaningar (utfordringer) med storformatsplattor

Gary Davidson, GD Tilling, Sverige

Vad är det för utmaningar ( utfordringer) som man ställs inför vid användning av stora plattor, vad bör man tänka på och vad krävs för ett lyckat slutresultat.

Gary Davidson

Sådan opnås den nødvendige klæbeevne under storformatfliser

Henrik Kristoffersen, Key Account Manager Alfix

Storformatfliser kræver andre typer lim og teknikker. Hvad er tilstrækkelig vedhæftning, og hvad skyldes utilstrækkelig vedhæftning.

Henrik Kristoffersen

Design af vandtætningsmembran i betonbassin med fliser

Peter Skov Nielsen, byggeteknisk rådgiver Rambøll – Danmark

Erfaringer fra Danmark baseret på gældende regler og gode bygbare detaljer.

Peter Skov Nielsen

Olika typer av foliemembran på marknaden

Jonas Bostrand, sales manager Jaeger Nordic AB, Sverige

Utveckling av foliebaserade membran. Var står branschen när det gäller innovation.

Jonas Bostrand

Tema 2: Nye markeder, bærekraft og miljø

Luftede fasadekledninger –et økende marked?

Arne Nesje, daglig leder, Norsk Byggkeramikkforening

Teknisk sett er luftede platekledninger i keramikk og naturstein gode og sterke løsninger. Prinsippløsninger presenteres

Arne Nesje

Porsgrunn Kirke – en spektakulær kirke i med fliser ut- og innvendig.

Fredrik Lysø, daglig leder Fagflis Grønland, Norge

Innlegget tar for seg plan og gjennomføringsprosessen med storformat fliser som luftet kledning

Fredrik Lyso

Environmental requirements and carbon neutrality in the building industry

Pekka Vuorinen, Director of Environment and Energy in Finnish Construction Industries RT

How to reach such goal with cement-based or alternative products.

Pekka Vuorinen

Er bruk av fliser konkurransedyktig i et miljøperspektiv?

Bård S. Solem, arkitekt Eggens Arkitektkontor AS, Norge

Beregningseksempel og sammenligninger av miljøbelastning ved ulike materialvalg

Bård Solem

Tema 3: Materialtesting, -godkjenning og miljødokumentasjon

Nye EAD’er for vådrum

Pia Ohrt Thomsen, konsulent i ETA- Danmark

Dette er nyt siden sidst møte. Hvad er der sket med skiftet fra ETA til EAD.

Pia Thomsen

Prefabrikkerte badekabiner – et sikkert våtromsalternativ?

Lars Erik Fiskum, forskningsleder i SINTEF, Norge

Erfaring med laboratorietesting av kabiner. Sammenligning av kvalitet på prefabrikkerte og plassbygde våtrom.

Lars Erik Fiskum