En bærekraftig byggeindustri; er det kun fyndord eller blir det en realitet?

Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens Forening.

Trine jobber mye med å definere og synligjøre for byggevareleverandører hvilke krav og utfordringer som er knyttet til miljø og bærekraftighet innen materialproduksjon.
Hun har klare tanker på hva NBKFs medlemsbedrifter må og bør forhold seg til i fremtiden. Er din bedrift oppdatert? Hvis ikke så delta og hør.


trine dyrstad pettersen 200x200

Digitalisering av byggebransjen. Slik vil det påvirke materiallelverandørenes hverdag.

Jon Karlsen, tidligere adm. direktør i Glava, nå prosjektleder av byggenæringens digitaliseringsprogram

Jon har kikket inn fremtiden og stiller disse relevante spørsmålene: Har du og din bedrift satset på datasystemer og digitale rutiner som sikrer høy effektivitet, intern kostnadsbesparelse og fornøyde kunder? Er du forberedt på morgendagen?

jon karlsen 200x200